This course is not open for enrollment

LIVSCIRKELN

Vägledningsprogram

Ett nätverk av livskonstnärer
som tar steg i längtans riktning.

Ett forum för dig som vill röra dig framåt i livet.

Som söker, dekonstruerar, omformulerar, rekonstruerar, och/eller längtar efter ett nytt sätt att leva och tro på.
Där du får plats precis som du är.

Livscirkeln är för dig som söker;
- Att bli ännu mera du.
- Vill skapa regelbundna livsrytmer för din andliga utveckling.
- Balans i tillvaron.
- Stärka din inre kompass.
- Behöver inspiration för att ta steg i din längtans riktning.
-En andlighet som tillåter dig att vara mänsklig och på väg.
 - Söker en gemenskap att dela längtans vandring med.


Med avstamp i ett existentiellt förhållningssätt till livet.

Livemöten

1-2 gånger i månaden möts vi för gruppvägledning och inspirationsdelningar. Möjlighet att ställa frågor eller skicka in i förväg, vi samtalar och delar med oss av våra processer på det sätt vi vill och kan.

Inspiration

Texter till din egen reflektionsstund. Livsrytmer för växande livsglädje. Verktyg och övningar för att fördjupa din relation till dig själv och livet. Under året kommer jag fylla på ett bibliotek med texter, övningar och verktyg som du kan använda för din kontemplativa praktik.

Gemenskap

Grupprum där du kan skriva och bygga nya kontakter med andra som delar vandringen i  längtans riktning. Där vi kan samtala om teman och ställa frågor i ett tryggt rum.

Insläpp 2 gånger per år (februari & augusti)

Anmäl dig idag och var med från start när nätverket föds och tar form.
Webinar om "Längtans riktning - din guide mot helhet och växande" 5 februari kl.20.00-21.00 (kostnadsfri)
Första samlingen för medlemmar 19/2 kl.20.00-21.00
För att bygga gemenskap och stärka tilliten till varandra i gruppen, har jag begränsat tillfällena då jag släpper in nya i gemenskapen. Det går däremot att avsluta sitt medlemsskap när man vill under året. Om du missat senaste insläppet kan du skriva upp dig på en väntelista, så blir du meddelad när du kan ansluta nästa gång!

Vill du veta mer innan du blir medlem i Livscirkeln?
Anmäl dig till det kostnadsfria webinaret om Längtans riktning - din guide mot helhet och växande.
Mer info här nedan!

Upcoming Webinars

There are no results found.

INVESTERING

Josefin Lennartsson

Kreatör, författare & vägledare med fokus på den existentiella hälsan

Jag är utbildad teolog med vidareutbildning inom existentiell hälsa och vägledning, har arbetat som pastor, projektledare, verksamhetsutvecklare och chef.
Jag är uppvuxen i en frikyrklig miljö som jag nu också lämnat. En del av den processen har varit en dekonstruktion som pågått i 20 år. Det har inneburit teologistudier, utforskande av olika traditioner och uttryckssätt, men även djupa identitetskriser, existentiell svindel och ett inre arbete av trauman, självbild och de skuggor jag inte kunde kännas vid.
Delar av det kyrkliga arvet har jag kunnat behålla, som till exempel förståelsen för den existentiella dimensionen, vördnaden inför allt jag inte vet, livsrytmer som en viktig del i min inre (andliga/spirituella) utveckling. Lekfullheten i relation till det gudomliga samt alla de olika berättelser som finns om människor som sökt och på vägen funnit ett helt liv.
En stor del av min uppväxt präglades av psykisk ohälsa till följd av ett trauma i barndomen.
Jag har egen erfarenhet av hur avgörande den existentiella dimensionen är för ett blomstrande liv och nu satsar jag heltid på att lyfta detta perspektiv för att göra skillnad för fler!

Josefin Lennartsson