En retreat för det som spirar
 Vi vill skapa ett rum för det som spirar av tankar, känslor & drömmar. Några dagars andrum för att hitta fotfäste, riktning, livskraft och mod för nya steg i livet.

Rytmer för det som spirar
Stillhet & tystnad
Tid att växa

Plats: Fridtorp (Fridhem), Gotland Skjuts mellan Fridtorp och Visby kan ordnas Start: Torsdag 11 maj (incheck från 16.00) Slut: Söndag 14 maj kl. 13.00
Pris:  4900kr Latebird 5900kr från 1/3 Vi har också ett par volontärplatser som får retreaten till reducerat pris mot att du hjälper till vid matservering. Maila till hoppochlivskonst@gmail.com om du vill ha mer information eller anmäla dig som volontär. Pris inkluderar mat & logi på Fridtorp där vi delar rum och gemenskap tillsammans

Vi ser fram emot att ses! Vi har funnit vilan och skönheten som finns på Gotland och vill bjuda in dig att få ta del av den, ur vårat perspektiv, några dagar.  De existentiella frågorna är i fokus under retreaten vilket innebär ett öppet förhållningssätt till de frågor och den brottning du kan komma med. Vi har alla lång erfarenhet av existentiella samtal och att skapa rum för dem. Erfarenheter från bland annat kyrkan och den kristna tron, vilket kan märkas i vissa moment.

Hela retreaten genomsyrar öppenhet, inkludering och samskapande.
 Emmalill Hector, Josefin Lennartsson, Beatrice Tornell & Linda Jägerskog

Platsen har vi valt med omsorg, en plats med vidunderlig natur och rik historia. Prinsessan Eugené lät platsen sprudla av liv både i omsorg om människor i nöd och en plats för nytänkande, andlighet och kreativitet. Fridtorp finns till på initiativ av prinsessan Eugené som 1866 lät bygga ett barnhem för gossar i en putsad envånings byggnad intill nedfarten till Fridhem. Vid sekelskiftet 1900 uppfördes en större byggnad som barnhem för flickor. Idag används byggnaden sommartid för olika verksamheter som läger, retreater och andra större sammanhang. För att bevara lugnet och ge mer personligt utrymme har vi begränsat antalet deltagare till 20.